که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

شعر کرمانجی ( محرم و عاشورا )

 

چۆ  ژ جیهانا  فانی حوسێن  ئه و شه معێ  روشه ن

 قاتلێ  ڤی  سته مگه ر   بویه  شمرێ  ذی الجوشه ن

 ل  که ربه لایێ  شه هید   بۆ دور    ژ  دیارو    وه ته ن

 شه فیعێ گونه هکارانی ئه ی شه هیدێ   بیکه فه ن

 ئه ی   شه فیعێ   شیعه یان  ژ  ته  دخازم   مه ده د

 

ترجمه :                                      

رفت از جهان فانی حسین آن شمع روشن

قاتل  او  بود   ستمگر  شمر  ذی الجوشن

در  کربلا  شهید  شد  دور  از  دیار  و  وطن

شفیع   گنهکارانی   ای   شهید  بی  کفن

ای  شفیع شیعیان از  تو یاری  می خواهم