که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

ملمع مخمس (سه زبانی )

 جارکێ  بفکر  ل  من  ئه ی  خوسرویێ  فه رخونده  فال

 

دلبه را  من  تو  ل من  جاره ک  نه زه ر که  بی مه لال

 

سا  ته را  له یلێ   ژ من   بیگانه  و  عه قل   و  که مال

 

آق   اوزونده    خال   هندو   نقطه    قویمیش   ذوالجلال

 

یک   نظر   بر   من    فکن   ای   خسرو   فرخنده  فال

 

 

 

بری یا  ته قۆس و قه زه ح  بژانگی ته یه شه ر و شوور

 

لێوا  ته  له علێ   به ده خشان ,  سینگێ  ته   نالا  بلوور

 

تو  وه ره   وێ  حوسنا  په ریزادی  نزانم  یا کی  حوور

 

جانمی   پروانه   تک   ایلخدین   اوته   ای   شمع   نور

 

مصریان    را   کرده    شیدا    یوسف   صاحب   جمال

 

 

 

لێو تونک و پسته فه ک ,ددان هۆری, ئه ی شوخ و شه نگ

 

ژ  فه راقا   ته  نه مایه  ل  روویێ   من   ئاڤ   و  ره نگ

 

وه سفا   حوسنا   ته   به لاڤ   بویه   ل   روم  و  فه ره نگ

 

باغریمی  بریان   اولوب   عشقین    وردی   منه   خدنگ

 

با  غم   و  محنت    قرینم    کرده ای   ؟    ای   بی مثال

 

 

 

دلبرێ  که س  مینا  ته   توننه  له  تو  مولک  و  وه ته ن

 

نه   سه مه ر قه ند  و بوخارا   و نه  له  چین و  خوته ن

 

قه ندهار  و  کابول   و  که شمیر  و لاهوور  و  یه مه ن

 

گوزلرین دن   اورگنوب   جادوی   بابل    مکر   و   فن

 

یک     نگاهت     می نماید      عالمی     را      پایمال

 

جعفرقلی زنگلی