که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

کردها و موسیقی ایرانی

دستگاه موسیقی به معنی روش ،نوع ، قانون و قاعده است .

 پسوند گاه محل استقرار فواصل (مسند، آهنگ و نغمه ها ) بر

روی تارها و دسته آلات موسیقی است . دستگاه نسبت به

موسیقی ، مثل عروض نسبت به شعر است .

دستگاه های موسیقی ایرانی

چهارگاه : حماسی است مثل زنگ سلام صبحگاهی

سه گاه : حماسی و مهربان است مثل تصنیف < ناز لیلی >با صدای استاد شجریان .

ماهور : شاد و دست افشان است ، مثل تصنیف < مرغ سحر >

همایون : با طمانینه و با وقار است مثل تصنیف < تو ای پری کجائی > با صدای استاد قوامی

شور : احساسی و عاطفی است مثل < نیلوفرانه > با صدای آقای افتخاری و < گل پونه ها > با صدای ایرج بسطامی  . شور شامل چهار آواز یا چهار مایه مستقل است : دشتی ، ابو عطا ، بیات ترک ، و افشاری

راست پنجگاه : با صلابت و دارای استواری است مثل < آمد بهار ای عاشقان >با صدای آقای افتخاری

نوا : عرفانی و معرفتی است مثل تصنیف < جان جهان > با صدای استاد شجریان

کردهاو دستگاههای موسیقی ایرانی

شاید کردها ی ایران تنها قوم ایرانی باشند که  در هر هفت دستگاه موسیقی ایرانی آواز دارند فت .

نمونه:

چهارگاه : نازداران   با صدای عدنان کریم

سه گاه : سابلاغ چند خوشه    با صدای حسن زیرک

ماهور : قافله چی   با صدای عباس کمندی

همایون : مریم سابلاغی   با صدای محمد ماملی

شور : به زلف و رخساره   با صدای محمد ماملی

راست پنجگاه : شه و   باصدای حسن زیرک

نوا : ناله سحری  با صدای رامین یوسفی

و اينهم تصاوير تني چند از هنر مندان فقيد موسيقي کردي

   

        شروي برو                         قاله مه ره                       شیار فارقینی

   

       حسن زيرک                  محمد عارف جزيري                طاهر توفيق

   

      قاراپت خاچو                       آرام تيکران                          عودال

  

       کاووس آغا                         ره سو