که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

قاناتێ کوردو (نویسنده و مورخ)Qanatê kurdo

قانات کوردو نویسنده وزبانشناس شهیر کرد ارمنستان در سال 1909در روستای سوسیز از توابع شهر قرس متولد شد.در سال 1922در یک مدرسه شبانه روزی در شهر تبلیس که توسط هاکوب خازاریان راه اندازی شده بود به تحصیل علم و کارمشغول شد .دراین مدرسه همراه با قانات شخصیتهای همچون چرگز باکایف اولین سردبیر روزنامه ری یا ته زه, جردوی گنجو , سمند سیابندوف وچندین نفر دیگرمشغول تحصیل بودند.

در سال 1928تعدادی از جوانان کرد ارمنستان از جمله عرب شمو , همراه با 8 جوان دیگر جهت ادامه تحصیل به شهر لنینگراد ( پطرزبورگ ) اعزام می شوند قانات نیز همراه این گروه بوده و در انستیتوی زبانشناسی ( زبانهای زنده شرقی ) ادامه تحصیل می دهد . سپس در رشته زبان و ادبیات کردی دانشگاه پطرزبورگ پذیرفته می شود .در سال 1941 اولین تز دکترای خود را در رابطه با زبان و ادبیات کردی را ارائه می دهد .پس از جنگ جهانی دوم او به عنوان معلم به تدریس زبان و ادبیت کردی می پردازد.در سال 1959 بخش کردشناسی از انستیتوی شرق شناسی پطرزبورگ جدا شده و توسط اچ – اوربیلی روسی به صورت مستقل اداره می شود .پس از یک سال این بخش به قانات سپرده می شود .و او تا زمان مرگ خود این مسئولیت را با عشق و علاقه انجام داد .

سرانجام قانات کوردو در 31 اکتبر سال 1985 در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست و به رحمت ایزدی پیوست .

آثار:

1-    گرامر زبان کردی ( کرمانجی ) 1957

2-    فرهنگ کردی ( کرمانجی – روسی ) 1960

3-    فرهنگ کردی ( سورانی – روسی ) 1963

4-    گرامر دیالوک کردی ( کرمانجی بالا- کرمانجی پایین) 1073

5-    تاریخ ادبیات کردی جلد یک 1983جلد دو 1985

6-    گرامر زبان کردی 1996

7-    تالیف بیش از 10 کتاب درسی برای کودکان کرد در ارمنستان

از قانات بیش از 100 اثر در زمینه های مختلف زبان , ادبیات ,تاریخ و فولکلور به یادگار مانده است . روحش شاد