که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

مخمس چهار زبانی در شان چهارده معصوم (ع)

ترکی :

جستجو ایلدیم جهانی گورمدم سن تک جمیل

مرحبا  یوز    مرحبا    هم   ذات وه     الا قلیل

حق گتورب سنی  عالمده  عدم دن  بی مثیل

چوخ   یارا شور    شانوه   الا   قلیلا  تشکرون   

شانوه  اولدی   عیان  الا  قلیلا   تشکرون

عربی :

با صلات  دائم  و هم  آکله  و خبز   و شعیر

قال  رسول القریشی  علی  شیخ الکبیر

اسدالله    قاسم    جنات    عدن  و السعیر

تتراشور   اول   ضربتندن    داشی نره شیر

ایها  العشاق  قوم   انکم  لا تسمعون

کردی (کرمانجی ):

 

سه روه رێ   هه ر  دو  جێهانی  فاتمه  یارا   عه لی

 

لاوێ ڤێ حه سه ن ئیمام  موجته با شاهێ سه خی

 

چ   بڤێژم   ژه   حوسین   ئه و   قائمێ   دینا    نه بی

 

توننه   نالا   ڤێ  له  دونێ   قه هره مانه ک   موتته قی

 

وه شه هاده ت زنده کر قورئان و علمێ یه عله مون

 

 فارسی:

آرزو دارم بسی من عابدین را  چاکرم

بعد  زین العابدین  باقر  بود  تاج  سرم

صاحب تقصیرم من خاک پای جعفرم

کاظمو شاه رضا را کلب درگه کمترم

روسیاه و پر گناهم یا تقی گشتم زبون

ترکی:

یا نقی سن سیزجهانده هیچ پناهم یوقمدور

اولموشم گمراه نین بیر دوغری یولم یوقمدور

حشرده یا عسکری بیرداد خواهم  یوقمدور

قیل ظهور یا شاه مهدی  پادشاهم یوقمدور

شانوه  اولدی عیان الا قلیلا  تشکرون

شاعر : جعفر قلی زنگلی