که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

نام پرندگان درلهجه های مختلف کردی
نویسنده : سروش - ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
 

1- شانه سر یا هدهد

کرمانجی = په پووک ( pepûk) پوپی ( popî)

کرماشانی = په پووسلیمانی (pepûsilêymanî )

سورانی اردلانی = په پووسلیمانکه (pepûsilêymanke )

کلهر و زنگنه =  په پووسلیمان ( pepûsilêyman)

سورانی مکریانی = په پووسلیمانی (pepûsilêymanî )

سورانی سلیمانی =  دارکونکه ره (darkunkere )


2-  آذر گنجشک

کرمانجی = ساره کی به له ک  ( sarekê belek)

کرماشانی = ئاگر ملوچ ( agirmelûç)

لکی = ئاگر ملیچ ( agirmelîç)

سورانی = ئاگره مه لوچک (agremelûçêk )

سورانی اردلانی = ئایله مه ن (aylemen )

 

3 - جغد  - بوف

کرمانجی  = کوند ( kund) - بوم (bûm )

کرماشانی = باده قوش - باوه قوش - بایه قوش

گروسی = بوم (bûm )

سورانی = کوند ( kund ) - کلک قوله

 

4 - بوقلمون

کرمانجی = عه له شیش (eleşîş ) - عه لوک - عه لعه لوک - عه له شیس - عه لو عه لو

کرماشانی = الیشیش

کلهری = بوق - بوقه له م

سورانی = قه ل - قه له موونه - بوقله - عه لو عه لو

 5 - زاغ سیاه

کرمانجی = قه له ره ش - قر( qelereş, qir )

سورانی = قه له ره شه - قه له ره شکه

 6 - دارکوب

کرمانجی = چکچکوک (çikçikuk ) چکوچک ( منقار چکش )

کرمانشانی = دارته قنه (darteqêne )

سورانی اردلانی = دارته قینه (darteqîne )

سورانی مکری = دارسمه (daresme ) - دارکوتکه

لری = دارتکنک ( dartukênek)