که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

هه لبه ست (پاییز) به کردی سورانی
نویسنده : سروش - ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
 

پاییز
پاییز ...پاییز
بــــوکی برج زه رد
مــن
 مات  ,  تــؤ   زیز
هــه ر  دوو   هـــاو  ده رد

من فرمیــسکم ,تؤ بارانت
من هه ناسه م ,تؤ بای ساردت
من  خه  ,  تؤ   هه ورى  کریانت
دوایــی    نایه    :    دادم   ،  دادت


پاییـــــــز پاییـــــــز
شــــان  و مل  رووت
مـــن  مات  ،  تـــؤ  زیر
هه ر  دووکمان    جـــووت

هه رچه ند کول سیس ده بیت بگرین،
ئالتوونى دار ده رریت بـــگرین
یولى بالدار ده فریت بگرین
بگرین ، بگرین جاومان نه سیرین
هه رگیز هه رگیز
پاییز پاییز