دنگبژهای منطقه: 12- حمزه حاجی زاده

دنگبژ حمزه حاجی زاده در سال 1350 شمسی در یک خانواده روستایی دامدار , در روستای قاشقابلاغ از توابع منطقه ی قطور واقع  در 20 کیلومتری شهرستان خوی متولد شده است. حمزه در خانواده ای هنرپرور و هنردوست بزرگ شده چرا که پدر و مادرش هر دو دنگبژ بودند وحمزه را تشویق می کردند که این هنر زیبا را بیاموزد و آن را ادامه دهد. حمزه می گوید من بسیاری از اصطلاحات و واژه های اصیل کردی را که در ترانه ها و آوازها از آنها استفاده می کنم از والدینم یاد گرفتم .

 

 نام پدرش قوچو( قوچعلی) دارای همسر و چهار فرزند , سه دختر و یک پسر می باشد. هر دنگبژی از یک استاد و یا دنگبژی دیگر الهام گرفته و متاثر از او می شود, حمزه نیز از صدا و سبک شاه دنگبژها مرحوم شاکرو خیلی خوشش آمده و بسیاری از آوازهای شاکرو را به طرزی زیبا می خواند. علاوه بر شاکرو, حمزه صدای قاراپتی خاچو و شرویی برو را نیز می پسندد  و تلاش می کند مانند آنها آوازهای ملی, میهنی , تاریخی و عاشقانه بسازد و برای مردمش بخواند. با توجه به صدای خوب و دلنشین حمزه در هر جمع ونشستی و یا دیوانخانه ایی مردم از او می خواهند که برایشان آواز و کلام بخواند واو با روی باز خواسته مردم را می پذیرد.

حمزه از طایفه ی ممکی ( ممکانلو) که یکی از طوایف ایل میلان است می باشد. ممکی ها معتقدند که از اولاد شخصی به نام ممو می باشند.این طایفه از چهار باو تشکیل شده است که عبارتند از:

1- چراغی

2- سولاغی

3- شه ینی

4- عه ینتری

ممکی ها در مناطق قطور و الند و خود شهر خوی زندگی می کنند.

 

مهمترین روستاهای ممکی نشین بدین شرح می باشند:

الف: محال قطور

1- قطور(کوتول) 2- گیوران 3- ترس آباد 4- میرعمر 5- گرناوک 6- هسته جوک 7- کوتان وار 8- رازی 9– چالییان 10- بلجوک 11- تارامیش 12- شریف آباد 13- کلت سفلی 14-حبشی علیا 15- قه یله لغ 15- قاشقابلاغ 16- گه وچرین 17- بابکان 18- مخین

ب: محال الند

1- الند 2- بله سورعلیا 3- چکمه زر

ییلاقهای زیر نیز متعلق به این ایل جسور, با غیرت, هنرپرور و مهماندوست میباشند.

1- گوله ر2- که وری به له ک 3- سه رمساخلی 4- حه یدو 5- زه ینو 6- ئاوخورک 7- که لبه رزا 8- کانی مه عرک 9- حه سه ن به گ 10- گولا حه مو که بیشتر آنها در دامنه کوه عورین( عه ورین) قرار دارند.

/ 0 نظر / 116 بازدید