چند قطره از چشمه ی دانایی

Ne xwar ne da hevala, genî kir avêtnewala

نه خودش خورد نه به دوستان داد , گندیده و فاسد کرد به دره ها انداخت

Aqil taca zêrîn e, li serê herkesî nîne.

عقل تاجی ست زرین که در سر هر کسی نیست

Xwedê kesî neke tora bêesla

 

خداوند هیچ کس را گیر بی اصل و نسب ها قرار ندهد. 

 

Sax dibe dewsaxencera, sax nabe dewsa xebera. 

 

التیام می یابد زخم خنجرها , التیام نمییابد زخم خبرها( نیش ها)

 

Av di golada bimîne, genî dibe.  

آب اگر در حوضچه ها بماند می گندد.    

Tu bûyî mîr Xwedê neke ji bîr.  

 و شدی امیر , خدا را فراموش نکن  

Bila çav li riya dûr be, ne li gora kûr be 

چشم در انتظار راه دور باشد بهتر است که در گور عمیق باشد.   

Ber (kevir)li cihé xwe girane 

سنگ در جایش سنگین تر است.  

Ger xér ji malé here, ne hewceye mizgeftey 

اگر خیر و احسان برای خانه باشد برای مسجد نیاز نیست

 (چراغی که به خانه رواست برای مسجد حرام است) فارسی 

Réh dibé bost lé dijmin nabe dost. 

ریش یک وجب می شود ولی دشمن دوست نمی شود. 

Paleyé xirab dasan diguhare. 

کارگر خراب (بد) داس ها را عوض می کند. 

Şahidé rovi dûvé wiye.  

 

Agir bi agir naye vemirandin 

 

Ava hêdî min ecêb jê dî 

 

Axina vî destî ji vî destîra namîne  

 

Aqilê sivik barê girane  

 

Agir bi dehlê keve, hişk û ter tevda dişewitin  

 

Av di gola de genî dibe  

 

Av û ar tucar nabin yar 

 

Aşê nezana bi xwe digere 

 

Ava xwesti naçe hasti 

 

Bar bare, serbar neyare  

 

Başkiro bi xwe kiro, xerab kiro bi xwe kiro 

 

Baweri heza jiyane ye 

 

Bedewi naye veşartın 

 

Benîştê dêhna ji ritlêye.  

 

Bilind nenêre nizim nekeve 

 

Bira biraye bazar xuyaye 

 

Bîra avê jê vexwe kevra navêjê. 

 

Bi pirs ji kalê zemana û ji xortê geryayî 

 

Bela ji derê bê guman tên 

 

Berxê nêr ji bo Serjêgernêye   

 

Bi guleke bihar nayê 

 

Bela mero ji ber nigê merov tê 

 

Bi pirsê mirov dighê xursê 

 

Bi xweziya dest naghêje baqê  keziya  

 

Bîr bi derziyê nayê kolan  

 

Bila hindik be bila rindik be  

 

Bilûra liber gaye çira liber kûraye 

 

Birîna vekirî mirov xwe naxiyê 

 

Bûka liser hespê kes nizane nesîbê kê 

 

Ecelê biznê tê ,nanê şivan dixwe 

 

Ê deva xwedî bike deryê xwe bilind dike 

 

Ê here masiya divê qûna wî şil bibe.  

 

Ê li hespê xelkê peyaye.  

 

Ê ne ji malkê nizani bi hewalkê.  

 

Ecelê biznê tê nanê şivên dixwe. 

 

Ez bê ez tu bê ez wê kî here ber pez.  

 

Ez dibêm çi û tembûra min dibê çi? 

 

Ez mîr û tu mîr wê kî bibe wezîr 

 

Caven li deriya xwelî li serya 

 

Çêkiro bi xwekiro  xerab kiro bi xwe kiro 

 

Çiqasî dûre hewqasi bi nûre  

 

Çiqas mar fetla bide xwe disa ji we rast here qule 

 

Çû heyfa bavê qûn liser kir.  

 

Desteki bi tenê deng jê nayê 

 

Destê vala deng jê nayê  

 

Dar û devî bi guhin 

 

Dayê belayê, xuşkê tehlayê,jinê were kolana minê,ez te bigerînim li welatê dinê 

 

Dîkê cê di hêkê de azan dide 

 

Dengbej gula govenda na 

 

Diz ji malêbe ga di kulekêra derdikevê 

 

Dost di roja tengda beludibe 

 

 Dûr bi nûr 

 

Dilê bi xezeb naghîje mirada  

 

Du zebeş bi destekî nayên girtin  

 

Dil bi dila zane 

 

Dewê ceribandî ji mastê ne ceribandî çêtire 

 

Dema dayik dimire bav di be mam 

 

Dengê defê ji dûr ve xweshe 

 

Dermanê hertiştî xwêdeye dermanê xwêde tuneye 

 

Extiyari dojeha jiyane ya   

 

Fistanê qîza sore, çavê xorta kora 

 

Ga dikeve kêr lê pir dibin 

 

Giyayê hewşê  tahle 

 

Giya di bin kevira da namîne 

 

Go Erebê çima quzê te reşe, go malê min eve 

 

Go koro tu çi dixwaze go çav.  

 

Gotina rast sonda naxwaze  

 

Gotina xweş buhara dila ye 

 

Gotnê êvara dikevin qulê dîwara 

 

Golikê malê ji gayê malê natirsê  

 

Golkek navê garankê xerab dike 

 

Girt bi şiri bernada bi biri 

 

Her dik li ser luse xwe bang dide 

 

Hesîl xiranabe hingiv genî nabe 

 

Her teyr bi refê xwera difıre 

 

Her dînsisek îmansisek jêre lazime 

 

Hesin hesin dibire  

 

Hespê çê êmê xwe zêde dik  

 

Her giya li ser koka xwe şîn dibe. 

 

Herkes mêrê    roja xweye 

 

Hespê nêr ji simê xwe şer nake 

 

Hinbüyi ji harbüyi xerabtira 

 

Însanê bê esas ne dibe tevr ne dibe das 

 

jiyana mezluma ji yê zalima dirêjtire  

 

jahr ji celiyen mara qut nabe.    

 

Ji ave be deng diherike bitirse 

 

Ji bo mirov jiyan nehatiya dayin, hatiye kirekirin  

 

Ji piçûkan xeta ji mezinan efû 

 

Ji derda rû berda  

 

Ji kar netirse bila kar ji te bitirse   

 

Ji tirşkê re xal û xwarzê û ji şera re ap û birazê 

 

Kê dinya dot ê ku kirî û firot 

 

Kese ku mirine bibine bi nexweşiye raziye 

 

Kesek  nabêje dewê min tirşe 

 

kera nebin nav kera da ji hev fêrnebin tir û fisa 

 

Kero nemir heta qîvar şînbê. 

 

Kevirê giran di ciyê xweda başe 

 

Kevrê havîna bavêj pişt kulîna 

 

Kesê sîra nexw&eci

/ 1 نظر / 38 بازدید
كارزان

مالبةريكى جوانة دةست خؤش سةركةوتوبى