ئه‌و چ پرسه‌

بهاردهێن و قه‌د نابینم ، کا ئه‌و رۆژێن شادیێ ؟
جاره‌کێ کا ببه‌ رێڤنگ،جاره‌‌ک دی بێژه‌ هه‌ما

شه‌ڤ  شه‌پرزه‌  و  رۆژ دنالن ، لمن  ڤه‌مرها  ئه‌و  چرا
مێرگ و چیمه‌ن ها دێ کوزرن ، ئاگر دێ به‌ربیت چه‌ما

ژیار  بێی  ته‌  نه‌  ژیاره‌  ،   ئاخ  بو  وان  رۆژێن  به‌رێ
ئێک هه‌بیت هه‌ر تۆی دلێ من،ب شه‌ڤ و رۆژگاڤ و ده‌ما

شیرزاد زین العابدین

/ 0 نظر / 53 بازدید