فولکلور کردی - نخمانه یا ته نشتوک ( کنایه )

 

ترجمه :  تویی خانه بوده و خوابیده  , سر وصدا ایل را برداشته , تازه بلند شده خودی نشون میده

کنایه به آدم های تنبل که در هنگام کار خود را به خواب می زنند و پس از اتمام کار می آیند قیل و قال راه می اندازند . و هیچ کار مفیدی را هم انجام نمی دهند . آدمهایی که فقط من من گفته و شعار میدهند.

Bêhna şîri li devî  têt 

بهنا شیری ل ده وی تێت

ترجمه : دهانش بوی شیر می دهد . کنایه از این است که فرد آنقدر کوچک یا کم ‏سن است که لیاقت انجام کار وعملی که ادعای آنرا دارد هر گز ندارد وبا این کنایه جواب قاطعانه ای به ‏وی داده می شود .

  Min kirê te kirê , şêrejinê nave xwe kirê

( من کرێ ,  ته کرێ ,  شێره ژنێ   ناوێ خوه کرێ)

ترجمه : من کردم و تو کردی شیره زن به اسم خودش تمام کرد . منظور اینکه که من و شما تلاش کردیم واین کار را به انجام رساندیم . خانم شیره زن ( با کنایه ) تلاش و زحمات ما را به اسم خودش تمام کرد کاری کرد که همه فکر کنند او بوده که همه کارها را انجام داده و ما هیچکاره بودیم .

Tu beranê bisku ba tu yê nava pezê babo ba

( تو به رانێ بسکو با        تویێ ناو په زێ بابو با)

ترجمه : اگر تو قوچی پشمالو و خوب بودید , تویی گوسفندان پدر بودید .

کنایه از آدمی که لایق و شایسته نیست و در خانواده خود صاحب ارج و شخصیت و جایگاه مناسبی نمی باشد ولی مدام از خود تعریف و تمجید می کند . 

Deling gûyê     kur li dûyê

( ده نلنگ گویێ       کور ل دویێ )

ترجمه : پاچه شلوارش ...     دنبالش پر از پسره

کنایه به زنی است که از هر نظری نالایق است ولی همیشه پسر می زاد .

Ne xwar, ne da hevala,genîkir,avêtnewa

 (نه خوار, نه دا هه والا , گه نی کر, ئاوێته نه والا )

ترجمه : نه خودش خورد نه به دوستان داد , گندیده و فاسد کرد به دره ها انداخت .

کنایه از حرص و طمع زیاد به مال دنیاست . نه خود استفاده می کند ونه به دیگران دادخدا می داند که نصیب کی خواهد شد .

Hay li min hayê , hevirmûş hatîye beranberî livayê, xwudanê livayê dil ber de nayê

های لمن هایێ , هه ورموش هاتییه به رانبه ری لوایێ , خودانێ لوایێ دل به رده نایێ

ترجمه : وای بر من وای , ابریشم هم سنگ لوا ( نوعی پشم ) شده , صاحب پشم دلش برنمیاد پشم را با ابریشم عوض کند.

کنایه به کسی است که فرومایه وحقیر بوده اینک بنا به دلایلی به جایی رسیده که افراد بزرگ و متمدن را نیز قبول نمی کند .

/ 2 نظر / 109 بازدید
shahab baghcheghi-bojnord

عالی ترین احساسات بشر با "زبان مادری" منتقل می شود این حق را به خود ندهید که زبان دیگری را جایگزین زبان مادری فرزندانتان کنید.........